Vooom [v1.12.1] APK for Android

0
2
pl.vooom_1.12.1.apk

Description of Vooom

Vooom to aplikacja mobilna, dzięki której szybko znajdziesz i wynajmiesz pojazdy na minuty.

Wszystkie samochody, skutery, hulajnogi, rowery i na pierwszy 🔥warszawska komunikacja miejska – na jednej mapie.

Zaplanuj swoją podróż z Vooom i ruszaj w drogę.

🤔Jak poruszać się z VOOOM?

👉Zainstaluj i uruchom aplikację. Vooom jest od razu gotowy do użycia. Na mapie zobaczysz wszystkie dostępne pojazdy wokół Twojej obecnej pozycji.

👉Możesz również zarejestrować się w aplikacji. Dzięki rejestracji możesz wypożyczać pojazdy przez Vooom. Do rejestracji wystarczy adres e-mail i hasło.

👉Vooom umożliwia przeszukiwanie mapy i wybór pojazdu zgodnego z Twoimi preferencjami. W tym celu przesuń dolny pasek do góry i skorzystaj z filtrów pojazdów, np. według typu pojazdu, operatora, napędy czy skrzyni biegów. ⚡

👉Wybierz pojazd – zobaczysz jego szczegółowe dane, takie jak nazwa operatora, odległość od Ciebie, cenę wynajmu, zasięg.

👉Tapnij “Rezerwuj” a Vooom zarezerwuje dla Ciebie wybrany pojazd lub – w przypadku niektórych pojazdów – przeniesie Cię do aplikacji operatora.

👉Po dotarciu do pojazdu tapnij w Vooom “Zacznij przejazd” (dotyczy pojazdów wynajmowanych przez Vooom). Miłej podróży!

Operatorzy i pojazdy, których pojazdy wynajmiesz przez Vooom:

✅InnogyGo – samochody

✅Hop.City – skutery

✅Blinkee – skutery i hulajnogi

Miasta, w których skorzystasz z Vooom: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław.

Współpracujemy z miastami, operatorami pojazdów na minuty, aktywistami miejskimi i fanami elektromobilności aby zwiększyć wygodę podróżowania po mieście, zmniejszyć korki i zminimalizować negatywny wpływ transportu na środowisko.

Wiemy – to niełatwy do rozwiązania problem, ale wierzymy, że wspólnymi siłami zrobimy to. My już rozpoczęliśmy działania i coraz mocniej się rozkręcamy 🤟:)

Pobierz aplikację i wejdź w nową erę transportu miejskiego!

Masz pomysł jak ulepszyć Vooom? Koniecznie daj nam znać co możemy zrobić jeszcze lepiej: [email protected]

Odwiedź nas:

Vooom na Facebooku
Vooom na Twitterze

Vooom is a mobile application that allows you to quickly find and rent vehicles for minutes.

All cars, scooters, scooters, bicycles and on the first Warsaw public transport – on one map.

Plan your trip with Vooom and hit the road.

🤔How to move with VOOOM?

👉Install and launch the application. Vooom is immediately ready for use. On the map, you’ll see all available vehicles around your current position.

👉You can also register in the application. By registering you can rent vehicles via Vooom. All you need to register is your email address and password.

👉Vooom allows you to search the map and select the vehicle according to your preferences. To do this, slide the bottom bar up and use vehicle filters, e.g. by vehicle type, operator, drives or gearbox. ⚡

👉Choose a vehicle – you will see its detailed data, such as the name of the operator, distance from you, the rental price, range.

ApTap “Book” and Vooom will reserve the vehicle for you or – for some vehicles – will transfer you to the operator’s application.

👉When you reach the vehicle, tap on Vooom “Start ride” (applies to vehicles rented by Vooom). Have a nice trip!

Operators and vehicles whose vehicles you rent via Vooom:

✅InnogyGo – cars

✅Hop.City – scooters

✅Blinkee – scooters and scooters

 
Cities where you will use Vooom: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Tri-City, Warsaw, Wrocław.

 We work with cities, vehicle operators for minutes, city activists and electromobility fans to increase the convenience of traveling around the city, reduce traffic jams and minimize the negative impact of transport on the environment.

We know – this is not an easy problem to solve, but we believe that together we will do it. We have already started activities and we are getting stronger 🤟 🙂

Download the application and enter a new era of urban transport!

Do you have an idea how to improve Vooom? Be sure to let us know what we can do even better: [email protected]

Visit us:

Vooom on Facebook
Vooom on Twitter

App nameVooom
App packagepl.vooom
PublisherVooom
GenreTravel & Local
Size27M
Platform5.0 and up
Version1.12.1

What's new?

Co nowego?Dodaliśmy zakładkę z naszymi danymi kontaktowymi. Jesteśmy w kontakcie!Poprawki:Ekrany wprowadzające pojawiały się niezalogowanym użytkownikom przy każdym włączeniu aplikacji. Teraz pokazują się tylko raz!

Download Vooom [v1.12.1] APK for Android

pl.vooom_1.12.1.apk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.