Tân Phú Trực Tuyến [v1.9.2] APK for Android

0
6
tech.vietinfo.tanphutructuyen_1.9.2.apk

Description of Tân Phú Trực Tuyến

Với mong muốn tiếp nhận và xử lý kịp thời những vấn đề, bức xúc của người dân liên quan đời sống, đô thị, vệ sinh môi trường. Chính quyền Quận Tân Phú, Tp.HCM cung cấp Ứng dụng trực tuyến, nhằm hỗ trợ người dân gửi các phản ánh, đóng góp ý kiến xây dựng xã hội. Qua đó giúp người dân theo dõi, giám sát kết quả xử lý các phản ánh của mình mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng còn hỗ trợ việc đánh giá hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính, theo dõi giám sát tình hình xử lý hồ sơ,….

With the desire to receive and handle these problems timely, urgent related people life, urban, and environmental sanitation. Authorities Tan Phu District, HCMC offers online application, to support people to send feedback and comments to build society. Thereby helping people to track, monitor results reflect handle her anytime, anywhere. It also supports the evaluation satisfied with the services of administrative bodies, monitoring progress of handling documents, ….

App nameTân Phú Trực Tuyến
App packagetech.vietinfo.tanphutructuyen
PublisherVIETINFO TECHNOLOGY CORPORATION
GenreNews & Magazines
Size45M
Platform6.0 and up
Version1.9.2

Download Tân Phú Trực Tuyến [v1.9.2] APK for Android

tech.vietinfo.tanphutructuyen_1.9.2.apk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.