Mobil Demokrasi Türkiye [v1.35] APK for Android

0
1
tr.com.ecotel.mobildemokrasi_1.35.apk

Description of Mobil Demokrasi Türkiye

Uygulama Sosyal Eksenleri

* Büyük Birey: Biz!
* Küçük Mahalle: Dünya !
* Dinamik Değişim: Toplum !

Bu uygulama sadece bir teknolojiyi ifade etmez. Türkiye’mizin söylem ve ortak akıl platformudur. Mobil Demokrasi Türkiye bu nedenle belediyelerimiz başta olmak üzere Vatandaş , Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının bir zeminde buluşmasıdır.
*Haberler
* Acil Uyarı Yayınları
* Etkinlikler

Kent Ortak Akıl Platformu :
Kentine aynı zamanda Türkiye’ne sahip çıkabilirsin!
Kentinde söz sahibi ol, anketlere katıl. Sen de yaşadığın kenti koru, öneri ve şikayetlerini fotoğraf ekle gönder.
Tüm Türkiye; Büyük Şehir, İl, ilçe ve beldeler bu uygulamada!
Akıllı lokasyon sistemi sayesinde, neredeysen o kentte dokunabilirsin.

Mobil Demokrasi Kentleri Şeffaf yönetimin en önemli rehberleridir.
Mobil Demokrasi Türkiye İnteraktif Ortak Akıl Platformudur.

Ana sayfa üzerinden,

Mobil Demokrasi Türkiye Sosyal Bilimcilerin hazırladığı içeriklerden faydalan.
* Türkiye’mizin dört bir tarafından kamu ve yerel yönetimler haberlerini al.
* Sözün olsun; platformumuza katkıda bulun. Ülkemiz başta olmak üzere evrensel ekolojik dengeden ,sosyal faaliyetlere kadar toplum dinamiklerimiz ile ilgili anketlerimize katıl.

Application Social Axes

* Great Individual: We!
* Little Neighborhood: The World!
* Dynamic Change: Society!

  This app does not just mean a technology. Turkey is the collective wisdom of our discourse and platforms. Mobile Citizen Democracy Turkey, particularly to municipalities, therefore, is the meeting ground of the public and NGOs.
* News
* Emergency Warning Publications
* Events

Kent Common Mind Platform:
You can go to town with the same time in Turkey!
Have a say in your city, take part in surveys. Protect the city you live in, send photos of your suggestions and complaints.
All Turkey; Big City, Province, district and towns in this application!
Thanks to the smart location system, you can tap anywhere in the city.

Mobile Democracy Cities are the most important guides of transparent management.
Turkey Joint Intelligence Platform Mobile Democracy is interactive.

From the homepage,

Mobile Democracy Turkey benefit from the content prepared by the Social Scientists.
   * Turkey by four of our public and local governments get their news.
* Get your word; contribute to our platform. Participate in our surveys about our community dynamics, from universal ecological balance to social activities, especially in our country.

App nameMobil Demokrasi Türkiye
App packagetr.com.ecotel.mobildemokrasi
PublisherEcotel Bilgi Toplumu Teknolojileri
GenreTravel & Local
Size3.7M
Platform6.0 and up
Version1.35

Download Mobil Demokrasi Türkiye [v1.35] APK for Android

tr.com.ecotel.mobildemokrasi_1.35.apk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.