DOWAMETER [v3.28] APK for Android

0
3
dt.dws.dowameter_3.28.apk

Description of DOWAMETER - Phần mềm ghi chỉ số nước

Chương trình ghi chỉ số nước dành cho nhân viên ghi chỉ số nước bao gồm một số chức năng cơ bản sau:

– Ghi chỉ số, chụp hình và in thông báo tiền nước cho khách hàng
– Đồng bộ dữ liệu ghi đọc về server

Domestic indices recorded programs for employees recorded only some countries include some basic functions:

– Record Index, photography and print notices for water customers
– Synchronize data record read about server

App nameDOWAMETER - Phần mềm ghi chỉ số nước
App packagedt.dws.dowameter
PublisherDOWASEN
GenreTools
Size43M
Platform4.1 and up
Version3.28

What's new?

Phần mềm dành cho nhân viên DOWASEN:Ver 3.16.10 Nội dung cập nhật:- Thay đổi thông tin phiếu báo và thông tin biên nhận.-Màn hình lộ trình: Hủy bỏ hiển thị số tiền đã thu (vì không chính xác theo thời điểm hiện tại)- Màn hình danh sách khách hàng: Thêm các trạng thái lọc khách hàng:- Màn hình Ghi chỉ số: + Trường hợp KH không có SĐT DĐ/SĐT DĐ sai sẽ hiển thị khung màu đỏ + Hiển thị số kỳ nợ của khách hàng trên biểu tượng máy in

Download DOWAMETER [v3.28] APK for Android

dt.dws.dowameter_3.28.apk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.