Đà Lạt Trực Tuyến [v1.0.47] APK for Android

0
3
vn.vnpt.motcualamdong_1.0.47.apk

Description of Đà Lạt Trực Tuyến

Ứng dụng cung cấp thông tin và kết nối đến người dân thành phố Đà Lạt

Các chức năng chính bao gồm:
– Tra cứu thông tin số thứ tự đăng ký xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa thành phố Đà Lạt.
– Tra cứu thông tin hồ sơ và quá trình xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa thành phố Đà Lạt.
– Trang tin tức, thông báo từ thành phố Đà Lạt.
– Gửi đánh giá về thái độ phục vụ của các cửa tại đơn vị hành chính thành phố Đà Lạt.
– Gửi phản hồi về các lĩnh vực ANTT, thị trường, VSMT, xây dựng, lấn chiếm lòng lề đường … và các vi phạm xẩy ra tại thành phố Đà Lạt để cơ quan có thẩm quyền phụ trách xử lý các vi phạm trên.

* Chức năng phản hồi có sử dụng hình ảnh, vị trị của hình ảnh, vị trí gửi phản hồi để phân loại dữ liệu phản hồi và chọn lọc đơn vị tiếp nhận xử lý được chính xác nhất và nhanh nhất.
* Ứng dụng sử dụng chức năng thông báo trên thiết bị bằng âm thanh để cho người dùng biết khi có thông báo cần biết.

Application provides information and connection to the people of Da Lat city

The main functions include:
– Look up information of registration order number to process records at one-door department of Da Lat city.
– Look up profile information and process of processing documents at one-door department of Da Lat city.
– News and announcements page from Da Lat city.
– Submit a review of the service attitude of the gates at the administrative unit of Da Lat city.
– Send feedback on security, market, sanitation, construction, road encroachment … and violations happening in Da Lat city to competent authorities in charge of handling violations on.

* Feedback function uses image, position of image, feedback position to categorize feedback data and select the most accurate and fastest receiving unit.
* The app uses the notification function on the device by sound to let the user know when a notification is needed.

App nameĐà Lạt Trực Tuyến
App packagevn.vnpt.motcualamdong
PublisherVNPT
GenreSocial
Size25M
Platform4.4 and up
Version1.0.47

What's new?

Nâng cấp giao diện người dùngCập nhật tính năng

Download Đà Lạt Trực Tuyến [v1.0.47] APK for Android

vn.vnpt.motcualamdong_1.0.47.apk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.