Bé Vui Học Chữ [v1.1.1] APK for Android

0
1
vn.devpro.devprokidorigin_1.1.1.apk

Description of Bé Vui Học Chữ Tiếng Việt và Tiếng Anh

I. Các tính năng

Chủ đề phong phú:
– Bé có thể học chữ cái, chữ số, hoa quả, động vật và nhiều chủ đề khác bằng cả tiếng anh và tiếng việt, có tất cả 18 chủ đề học tập với hơn 500 mục từ vựng.
– Học chữ cái với các từ ví dụ và hình ảnh minh họa đi kèm
– tất cả các chủ đề học tập đều có hình ảnh minh họa trực quan và sinh động
Học tập gắn với hỏi đáp:
– khi học chữ các mục câu hỏi thích hợp sẽ tự động được hiện ra xen kẽ trong quá trình học. Bé có thể tự học hoàn toàn mà không cần sự kiểm tra của phụ huynh.
– trong các chủ đề học khác phụ huynh có thể chủ động cho bé làm trắc nghiệm bằng cách chọn phần luyện tập
– Bé sẽ được hỏi các câu hỏi audio, và trả lời bằng cách chọn đáp án đúng, các đáp án được trình bày bằng hình ảnh trực quan và giống với lúc học

Vừa học vừa chơi:
– Bé có thể chơi các trò chơi có nội dung gắn với các chủ đề học để ghi nhớ kiến thức
– Các trò chơi có nội dung xoay quanh các đối tượng mà bé đã học trong phần học tập, các mục kiến thức được lồng ghép vào trong trò chơi một cách tinh tế và đa dạng đảm bảo bé có thể chơi vui mà vẫn được nhắc lại kiến thức.

Các trò chơi:
+ Đập bóng bay: sẽ có các quả bóng bay bay lên trên màn hình, bên trong mỗi quả bóng bay chứa các đối tượng mà bé đã học như các con vật, các số đếm, các chữ cái … bé sẽ đập vỡ các quả bóng này bằng cách chạm vào chúng. khi mỗi quả bóng vỡ thì đối tượng bên trong quả bóng sẽ rơi ra và được đọc tên rõ ràng.
+ Trò tìm bóng: bé sẽ ghép các hình ảnh đồ vật, con vật cho trước với các bóng đổ của nó, trò chơi này giúp bé tăng cường tư duy hình ảnh, nhận diện đồ vật
+ Nối đồ vật: bé sẽ nối các cặp đồ vật tương quan với nhau. Có nhiều kiểu tương quan như số lượng, kiểu, chữ cái đầu trong tên, bóng đổ.
+ Ghép hình: bé sẽ ghép các mảnh ghép vào để xếp được một hình hoàn chỉnh, giúp tăng cường tư duy logic, và khả năng nhận diện hình ảnh trực quan
+ Tập viết chữ: giúp trẻ tập viết các chữ cái ngay trên màn hình
+ Game lật bài: bé sẽ ghép cặp các lá bài có nội dung trùng nhau khi lật ra, giúp luyện khả năng ghi nhớ.

II. Hướng dẫn
Sau khi cài đặt khi bạn mở ứng dụng lần đầu, ứng dụng sẽ kết nối đến máy chủ Devpro để tải các tài nguyên cần thiết (các tệp hình ảnh và âm thanh). Nhằm giảm bớt dung lượng tải app nên chúng tôi không đặt sẵn dữ liệu trong file apk cài đặt. Quá trình cập nhật tài nguyên này sẽ mất một vài phút tuỳ thuộc vào tốc độ mạng dữ liệu mà bạn đang dùng. Việc cập nhật chỉ cần thực hiện một lần, ở những lần sau ứng dụng sẽ khởi động luôn và bỏ qua phần cập nhật.
Đối với việc mở khoá các chủ đề, có 3 lựa chọn:
+ xem quảng cáo: xem một đoạn video quảng cáo 30 giây để mở khoá một chủ đề.
– Tại sao lại phải xem quảng cáo?
– Đây là cách các bạn ủng hộ nhà phát triển, giúp chúng tôi có thêm chút kinh phí để có thể phát triển ứng dụng ngày một tốt hơn, nhằm phục vụ các bạn tốt hơn.
+ Nhập mã quà tặng: dùng mã Gift code để mở khoá tất cả các chủ đề.
– Tôi có thể lấy mã Gift code ở đâu?
– Mã sẽ được tặng miễn phí trong các dịp khuyến mại của Devpro, bạn gửi mail về hòm thư [email protected] với tiêu đề “yêu cầu nhận Gift code cho app Bé Vui Học chữ”, chúng tôi sẽ gửi lại mã qua email cho bạn.
+ Mua app: bạn có thể mua bản trả phí của ứng dụng thông qua nút mua. Bản trả phí sẽ được mở khoá toàn bộ các chủ đề và xóa bỏ hoàn toàn quảng cáo. Hệ thống mua thực hiện thông qua các phương thức thanh toán mà Google hỗ trợ, hiện In-App purchase của Google hỗ trợ hai hình thức đó là: thông qua thẻ visa và thông qua tài khoản điện thoại Viettel. Các bạn vào phần mua và làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình để xác nhận thanh toán. Sau khi thanh toán thành công ứng dụng sẽ tự động được mở khoá tất cả các chủ đề và tắt hoàn toàn quảng cáo.

I. Features

Rich topics:
– Children can learn letters, numbers, fruits, animals and many other topics in both English and Vietnamese, there are 18 learning topics with over 500 vocabulary items.
– Learn letters with example words and illustrations attached
– all learning topics have visual and vivid illustrations
– When learning the words, the appropriate question items will automatically appear in the learning process. Children can learn completely without their parents.
– in other learning topics parents can take the initiative to test their baby by choosing the practice section
– Children will be asked audio questions, and answered by choosing the right answers, the answers are presented in a visual image and the same as the study time.

Learning while playing:
– Children can play games with content associated with learning topics to memorize knowledge
– The games have content around the objects that your child has learned in the learning section, the knowledge items are integrated into the game in a subtle and diverse way to ensure your child can have fun and be reminded. back knowledge.

Games:
 + Smash balloons: there will be balloons flying up on the screen, inside each balloon contains objects that your child has learned such as animals, numbers, letters … they will smash. These balls by touching them. When each ball breaks, the object inside the ball will fall out and be pronounced clearly.
 + Game to find the ball: the child will match the images of objects and animals given with its shadows, this game helps children to enhance the thinking of images, identify objects
 + Connect objects: children will connect pairs of related objects together. There are many correlation types like number, type, first letter in name, shadow.
 + Jigsaw: children will put the pieces together to form a complete picture, helping to enhance logical thinking, and the ability to identify visual images
 + Practice writing words: help children practice writing letters right on the screen
 + Turn card game: children will pair cards with the same content when flipping out, helping to practice the ability to remember.

II. Tutorial
 After installation when you open the application for the first time, the application will connect to the Devpro server to download the necessary resources (image and audio files). In order to reduce the download size of the app, we do not have data in the apk file installed. Updating this resource will take a few minutes depending on the data network speed you are using. The update only needs to be done once, the next time the application will launch and skip the update.
 For unlocking themes, there are 3 options:
 + watch ads: watch a 30-second promotional video to unlock a topic.
    – Why must you see ads?
    – This is how you support the developer, giving us a little more funding to be able to develop applications better and better, to serve you better.
 + Enter gift code: use Gift code to unlock all topics.
    – Where can I get a Gift code?
    – The code will be given for free on Devpro’s promotional occasions, you send mail to the mailbox [email protected] with the title “Request Gift Code for the Fun Learning Literacy app”, we will Resend code via email to you.
 + Buy the app: you can buy a paid version of the application through the purchase button. The paid version will unlock all topics and completely remove the ads. The purchase system is made through the payment methods supported by Google, currently, Google’s In-App purchase supports two forms: Visa card and Viettel phone account. You go to the purchase and follow the instructions on the screen to confirm payment. After successful payment, the application will automatically unlock all topics and turn off ads completely.

App nameBé Vui Học Chữ Tiếng Việt và Tiếng Anh
App packagevn.devpro.devprokidorigin
PublisherDevpro Education
GenreEducation
Size32M
Platform4.2 and up
Version1.1.1

What's new?

– Sửa lỗi ứng dụng

Download Bé Vui Học Chữ [v1.1.1] APK for Android

vn.devpro.devprokidorigin_1.1.1.apk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.