Audio Biblia [v3.1.1067] APK for Android

0
8
com.free.audiobook.bible.offline.jesus.god.romanian_3.1.1067.apk

Description of Audio Biblia in limba romana.Biblia cornilescu mp3

Biblia scrise într-un interval de timp de circa 1000 de ani. Se presupune că ceea ce creștinii numesc Vechiul Testament, ar fi rezultatul activității a circa 100-150 scriitori diferiți, provenind din cărturarii aflați în serviciul conducătorilor politici și clericali din regatele Israelului și Iudeei antice. Cărțile acestea au fost adunate în secolele I-II d.Hr. pentru a forma prima Biblie ebraică, Tanach sau Hamikrá iar mai târziu, cu adăugirea Evangheliilor și a unor cărți suplimentare, Biblia creștină, sau Sfânta Scriptură, care conține atât Vechiul Testament (cunoscut, în general sub denumirea de „text ebraic”), cât și Noul Testament (cunoscut în general, sub denumirea de „text grec”, datorită limbii în care a căpătat caracter public și notorietate).

Cărțile Bibliei sunt enumerate în mod diferit în canoanele iudaismului sau de biserica romano-catolică, biserica protestantă, biserica ortodoxă greacă, biserica ortodoxă slavonă, biserica georgiană, biserica apostolică armeană, biserica siriană sau de biserica etiopiană, deși există o asemănare substanțială.

Alege o carte pentru a asculta sau descărca:

VECHIUL TESTAMENT
NOUL TESTAMENT

Biblia este cea mai răspândită carte din lume, fiind tradusă acum în circa 1.800 de limbi.

The Bible was written over a period of about 1000 years. It is assumed that what the Christians call the Old Testament, would be the result of the activity of about 100-150 different writers, coming from the scholars who are in the service of the political and clerical leaders of the kingdoms of Israel and ancient Judea. These books were assembled in the 1st-2nd centuries AD. to form the first Hebrew Bible, Tanach or Hamikrá and later, with the addition of the Gospels and additional books, the Christian Bible, or Holy Scripture, which contains both the Old Testament (commonly known as the “Hebrew text”), as well as and the New Testament (generally known as the “Greek text”, because of the language in which it gained public character and notoriety).

The books of the Bible are listed differently in the canons of Judaism or by the Roman Catholic Church, the Protestant Church, the Greek Orthodox Church, the Slavic Orthodox Church, the Georgian Church, the Armenian Apostolic Church, the Syrian Church or the Ethiopian Ethiopian Church.

Choose a book to listen to or download:

OLD TESTAMENT
THE NEW TESTAMENT

The Bible is the most widespread book in the world, now being translated into about 1,800 languages.

App nameAudio Biblia in limba romana.Biblia cornilescu mp3
App packagecom.free.audiobook.bible.offline.jesus.god.romanian
PublisherLOVDIV - Audio Religious Books Free
GenreBooks & Reference
Size7.9M
Platform4.2 and up
Version3.1.1067

What's new?

Added “Psalm of the day”. This update brings small improvements and bug fixes. Thank you for your positive feedback and reviews. Have a nice day! Listen audio bible!

Download Audio Biblia [v3.1.1067] APK for Android

com.free.audiobook.bible.offline.jesus.god.romanian_3.1.1067.apk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.